Viktiga vägskyltar i Sverige

Den här artikeln handlar om relevanta vägskyltar som kan vara bra att känna till när man besöker Sverige som turist, men också som svensk medborgare. Alla vägskyltar rengörs efter snöfall under vinterhalvåret och underhålls efter behov. På https://www.skyltcentralen.se/collections/vagskyltar kan man se de olika vägskyltarnas symboler och betydelse. I listan nedan nämns vägskyltarnas kategorinamn samt en kort beskrivning av dess innebörd och utseende.

  • Hastighetsskyltar

Hastighetsskyltar visar den hastighetsbegränsning som gäller, på vägar och i olika områden. Beroende på hur skylten är designad är det en ‘vanlig’ skylt respektive en rekommenderad hastighet. Hastighetsskyltarna visas i ett nummer och gäller t.ex. 80 km/h. Dessa skyltar är runda, med en röd cirkel som omringar en gul där hastigheten är skriven i svarta siffror.

  • Förbudsskyltar

De förbudsskyltar som kan vara bra att känna till är exempelvis förbud mot svängar och infart på områden, samt parkeringsförbud. Skyltarna är runda, röda och gula.

  • Varningsmärken och väjningspliktsmärken

Vanligtvis har vi varningsmärken för t.ex. djur och lekande barn, eller när en väg blir kurvig och lutande. Väjningsplikten innebär att man måste släppa förbi passerande trafik innan man själv kan åka ut på en väg. Båda dessa skyltar är vanligtvis triangelformade, röda och gula.

  • Lokaliseringsmärken, vägvisare och gatunamnsskyltar

Dessa vägmärken är bra för att man ska hitta dit man ska. De visar vart man är, vilket håll man ska åt och kan även visa hur långt det är kvar i km till en plats. De här skyltarna är ofta blå rektanglar med text i vitt eller svart, följt av ett nummer som anger avståndet som kvarstår.

  • Påbudsmärken

Påbudsmärken kommer till användning när det exempelvis är enkelriktat eller för att påvisa cykelbanor, gångbanor och delade cykel- och gångbanor. Dessa skyltar är blå, runda och har en svart symbol i form av pilar eller t.ex. cyklar.

  • Anvisningsmärken

Anvisningsmärken kan till exempel finnas i ett område där datumparkering gäller. Rekommenderad hastighet faller under denna kategori, likaså förbud mot att stanna och parkera fordon. Andra exempel är om det är förbud mot motorfordon, begränsad fordonshöjd och vissa parkeringsregler. Utseendet på dessa skyltar varierar beroende på vad anvisningsmärket innebär.

  • Lekande barn-skyltar

Det här är skyltar som är textade med varning för lekande barn, och innebär att man rekommenderas hålla utkik efter barn på eller i närheten av en väg så att olyckor inte inträffar. Ibland kan även en hastighetsbegränsning på 30 km/h finnas. Lekande barn-skyltarna är oftast triangelformade, röda och gula med barn som symbol färgade i svart.

Detta var en kort genomgång av vägskyltar som kan vara bra att ha koll på när man vistas i Sverige. För en vidare genomgång kan man som redan nämnts besöka skyltcentralen.

Nedan kommer några bildexemplar på skyltar som nämnts i listan ovan.

[/i ]Exempel 1: Hastighetsbegränsning 30 km/h.

[/i ]Exempel 2: Badplats

Exempel 3: Väjningsplikt

Exempel 4: Lokaliseringsmärke restaurang

Exempel 5: Varning för lekande barn

Exempel 6: Varning för älg

Exempel 7: Parkeringsförbud

Exempel 8: Vägvisare golfbana

Exempel 9: Gatunamnsskylt

Exempel 10: Sjövägmärke, Trafik med motorbåt tillåten