Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Utveckling Nordost fortsätter

Kommunstyrelsen har beslutat att Utveckling Nordost ska leva vidare och har fått i uppdrag att fortsätta utveckla strategier och nya EU-ansökningar, främst för Göteborgs nordöstra stadsdelar. Vi ska arbeta vidare för att förverkliga Stadslandet Göteborg och Lärandets Torg Hammarkullen.

Vi ska också fortsätta med näringslivs- och stadsutveckling, och att utveckla vår arbetsmodell så att de goda resultaten kan tjäna som ledstjärna även för andra områden i staden där näringslivet bör förstärkas. Utveckling Nordost ingår nu i stadens näringslivskluster med Business Region Göteborg (BRG) som moderbolag.

Klicka här för att komma till följeforskningsrapporten från PwC AB som sammanfattar resultaten från projektet 2011 - 2013.

I fokus för Utveckling Nordost:

 • Näringsliv
 • Business Centre, inkubator
 • Etableringar, företagarföreningar
 • Stödja den sociala ekonomin
 • Arbete
 • ESF med Arbetsförmedlingen, stadsdelarna och BRG
 • Stödja ungdomar och personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden
 • Destinationsutveckling och evenemang
 • Genomföra handlingsplan
 • Utveckla besöksnäringen
 • Lärandets Torg
 • Livslångt lärande
 • Arena för social innovation                
 • Stadslandet
 • Lokalt ledd utveckling (LLU)
 • Innovativa nav för lokal grön affärsutveckling 
 • Kultur
 • Utveckla de kulturella och kreativa näringarna
 • Stärka samarbetet med konstnärliga utbildningar

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »