Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Bakgrund

                                 

Projektet Utveckling Nordost 2011-2013 var resultatet av flera års förstudier, dialoggrupper och långsiktigt utvecklingsarbete i bland annat Vision Angered. 
Flera olika behov visade sig under arbetet med förberedelserna. Bland annat att kulturhuset Blå Stället behövde rustas upp, liksom platsen ovanför Teleskopgatans hållplats och flera andra offentliga platser. Det krävs även satsningar inom näringslivet för att stödja de många företagen i nordost och för att skapa fler arbetstillfällen. En stor resurs i nordost är det redan rika kulturlivet – hur kan man stödja kulturaktörer så att de får bättre förutsättningar? Och vad krävs för att uppfylla visionen om att fler ska använda den vackra naturen – här finns urskog och orörd vildmark - bara några hållplatser från den centrala stadskärnan?

De olika behoven sammanställdes i en förstudie. Vintern 2010/2011 sa kommunfullmäktige i Göteborgs Stad och Tillväxtverket ja till ansökan om pengar till insatserna i Utveckling Nordost. Politikerna var eniga om att starta ett kommunalt bolag för att driva och leda den breda satsningen som sedan genomförts i samverkan med sex kommunala förvaltningar och bolag: Business Region Göteborg, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg samt trafikkontoret. Dessutom har projektet samarbetat  med en rad andra aktörer kring enskilda aktiviteter, till exempel med Göteborg & Co för att profilera nordost.

Läs mer om bakgrunden: 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »