Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Varje nytt jobb betyder mycket för en familj

39 företag och fem som startat eller utvidgat på den lediga mark som finns för industriområden i nordost.

Pär Abrahamsson har arbetat som näringslivsutvecklare inom Utveckling Nordost. Han betonar att varje nytt jobb kan ha stor betydelse för en hel familj, när han sammanfattar erfarenheterna från projektet.

International Färg är ett av de stora företagen i nordost. Foto: Mats Udde Jonsson.

 ”Det första vi gjorde i projektet var att undersöka hur näringslivet i nordost ser ut. Här finns många både stora och små företag, allt från Estrella och International Färg, till små enskilda hantverkare. Totalt 3 600. I kartläggningen kunde vi bland annat se vad företagen tycker att de behöver för att kunna anställa fler och växa. Flera idéer kom fram, till exempel om ett affärsnätverk för kvinnliga företagare och mentorer för småföretagare. En del tyckte det var svårt med språket, så då kunde vi erbjuda hjälp med information och stöd på andra språk.

39 nya företag

Träff för kvinnor i affärsnätverket på BRG Business Center. Foto: Mats Udde Jonsson

Vi hade som mål i projektet att få 16 nystartade företag. Nu är vi uppe i 39 företag. Av dem har sex deltagit i projektets inkubator för kulturaktörer. Övriga 33 är företag som startat efter stöd av BRG Business Center och som har förutsättningar att kunna leva vidare. De finns inom en rad olika branscher – tillverkning och design av trävaror, hundservice, postorder, sjukvård, restaurang, lokalvård och postorder.

Av de 33 företagarna är 24 män och nio kvinnor. Vi hade önskat lika många kvinnor som män, men det är ändå något bättre än genomsnittet i Sverige som är 25 procent kvinnor och 75 procent män.

Två kontor för företagande

Vi öppnade två BRG Business Center, ett på Rymdtorget i Bergsjön och ett i Angered Centrum. Hittills har de haft mer än 350 vägledande samtal och gjort cirka 200 besök på företag. Besöken är jätteviktiga. Då kan vi se vad just det här företaget, den här personen, behöver och på vilket sätt vi kan bidra.

Vi har även försökt vara med i sammanhang där det rör sig mycket folk, som Hammarkullekarnevalen, Förfesten med företagsexpo på Angered Arena, på de lokala torgen i Gamlestan och Bergsjön. Och så har vi ordnat seminarier och inspirerande föreläsningar.

Fem etableringar på ledig mark

Marknadsföringsmaterial för att locka företag till den lediga marken i nordost.

Ett annat uppdrag har varit att marknadsföra mark för kontor och industrier. Vi har tagit fram skyltar och marknadsföringsmaterial av områden som söder om Gårdsten och kunnat vända oss direkt till byggare och fastighetsbolag – vilka ser de som kan flytta hit? Först var intresset lite ljummet, men efter ett tag insåg de att här fanns bra mark, nära till både E6 och E45 och 20 minuter till centrum.

Under projektet har vi bidragit med fem nyetableringar eller befintliga företag som utökat. Sammanlagt ger de 54 nya jobb. Man får tänka på att det är en lång process från att ett företag visar intresse för ett markområde, tills det börjar bygga. Det vi har gjort nu kanske ger resultat om några år.

Våren 2013 kunde vi ta in Projekt 100 som tidigare drevs av stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Det är två personer som arbetat med rekrytering av arbetssökande och näringsliv. Idag har 29 personer fått jobb den vägen. Och det kan betyda att 29 familjer har fått egen försörjning – det kan vara många fler som påverkas, inte bara den enskilde. Detta är något som jag skulle vilja se görs i större skala, i fler stadsdelar.

Det personliga mötet

När vi pratar om våra erfarenheter återkommer vi oftast till en sak – det personliga mötet. Det har varit vår styrka. Vi har träffat personer och företag, haft inspirationsmöten i stora grupper, men också med många enskilda. Jag tror att vi behöver finnas lokalt, för att sprida information och ge möjlighet till de personliga mötena på plats. Det är inte lätt att hitta på hemsidor och det kan vara ett stort steg att lyfta luren och ringa till BRG om man inte behärskar svenska språket så bra.

Jag är stolt över att vi har kunnat göra skillnad för människor som nu har egen försörjning. Det är ett viktigt steg mot ökad integration. Varje nytt jobb kan ha stor betydelse för en hel familj.”

Berättat för Elisabeth Gustafsson     Foto: Mats Udde Jonsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »