Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Utveckling Nordost flyttar till Gotland

Om nya jobb i miljonprogrammet. Det handlar det seminarium om som Utveckling Nordost arrangerar under Almedalsveckan på Gotland. Höga politiker från Stockholm, Malmö och Göteborg samlas hos Utveckling Nordost för att tala om vad som krävs.

Hallå, Susan Runsten, projektledare för Utveckling Nordost, vad gör ni i Almedalen?

– Vi har ett seminarium om vad som kan skapa nya jobb i miljonprogrammet. På seminariet medverkar även politiker från Malmö och Stockholm så vi kan få en diskussion om vad som kan göras utifrån de olika förutsättningar som vi har i storstäderna.

Förutom Anneli Hulthén (S), Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg medverkar Gulan Avci (FP) riksdagsledamot och ledamot i Stockholms kommunfullmäktige, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd och Malmös nya kommunstyrelseordförande, Jasenko Selimovic (FP) statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet och Johan Trouvé VD, Västsvenska Handelskammaren.

Är det något särskilt ni vill lyfta fram?

– I Utveckling Nordost arbetar vi ju brett, både med att få fler företag att etablera sig här och med kultur. Kulturen är både en tillväxtsektor och gör stadsdelen attraktiv för företagare och människor att flytta hit. Dessutom satsar vi på investeringar i den fysiska miljön. Vår breda satsning, som jag tror är nödvändig, vill vi gärna föra fram.

Vad hoppas ni åstadkomma?

– Vi vill få till stånd ett samtal mellan politiker på riksplanet och lokalt om hur vi som offentliga aktörer kan bidra till nya jobb. Det är en fråga som måste upp på den politiska agendan. Dessutom får vi in näringslivets perspektiv genom att Västsvenska handelskammaren är med. Jag vill gärna ha fokus på möjligheterna och den potential för tillväxt som finns.

Vad tror du att ni får med er hem?

– Det är alltid bra och lärorikt att få med sig andras perspektiv och lyssna in vad de tycker, både om det vi gör och om deras egna insatser. Vi har ju många likheter, men också mycket som skiljer. Jämför man på till exempel Rosengård i Malmö med Gårdsten i Göteborg, så ligger Rosengård nära centrum medan Gårdsten ligger längre ut. Å andra sidan finns det mark i Gårdsten för etableringar som kan ge jobb.

Text: Elisabeth Gustafsson     Foto: Mats Udde Jonsson

Mer om Almedalsveckan

Almedalsveckan i Visby på Gotland pågår 30 juni till 7 juli. Utveckling Nordost deltar som en del av den västsvenska arenan, tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Seminariet ”Nya jobb i miljonprogrammet – vilka satsningar ska till?” äger rum tisdag 2 juli, kl 12.30–13.30.

Klicka här för att hämta programmet i pdf.

Almedalsveckan har pågått i över fyrtio år. Den beskrivs som Sveriges största politiska mötesplats med en mängd seminarier och arrangemang som samlar landets politiker och samhällsdebattörer.

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »