Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Seminarium om näringslivet i nordost

- När jag slutade sa jag att nu gör vi i ordning några industriområden så det bara är att sätta igång och bygga för nya företag i nordost.

Det säger Göran Johansson som inleder företagarseminariet som hålls i Gårdsten torsdagen den första november. Seminariet handlar om satsningen på näringslivet i nordöstra Göteborg där marknadsföringen av den lediga marken är i full gång.

Två småföretagarcentra (BRG Business Center), ett nätverk för kvinnliga företagare och mentorprogram för småföretagare i nordost i samarbete med Rotary i Angered. Det är några exempel på satsningen som pågår för fullt nu när Utveckling Nordost hunnit in i halvtid – Sveriges största EU-projekt inom hållbar stadsutveckling. Den stora potentialen har bland annat visat sig i projektets studie av näringslivet i nordost. Här finns 3 600 företag och 70 procent har som mål att växa. Fullt fokus är på marknadsföring av den lediga marken för fler industriområden i Angered och Östra Göteborg.

- Genom att satsa på näringslivsutveckling och på att vara närvarande i nordost hoppas vi kunna öka sysselsättningen. Det gör vi bland annat genom att stötta mindre företag samtidigt som vi arbetar med att få större företag att etablera sig här, säger Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg.

Tillgången på arbetskraft

Frågan om vad som krävs för att få näringslivet i nordost att växa är temat för det företagarseminarium som hålls torsdagen den första november i Gårdsten. Göran Johansson, före detta ordförande i kommunstyrelsen, inleder med att ge en historik.

- Nu gäller det att ta vara på de goda förutsättningarna, säger han. Det krävs en ordentlig fundering på hur allt kan knytas ihop. Här finns ledig mark, men det har också med bostadspolitik och infrastruktur att göra – till exempel vet vi att det alltid växer och händer saker runt trafikleder.

Han pekar på hur viktig tillgången till arbetskraft är:

- Jag vet hur mycket det betytt för Estrella sedan de öppnade sin fabrik i Angered på 1980-talet. Och som gammal SKF:are kan jag säga att företaget hade aldrig utvecklats så väl utan alla invandrare som arbetat där.

En fråga för hela regionen

Frågan om näringslivet i nordost, är också en fråga för tillväxt i hela staden och regionen. Seminariet fokuserar på vad som krävs inför framtiden. Deltagare är både lokala företrädare för näringslivet och centrala aktörer som Business Region Göteborg, Göteborg & Co, Johanneberg Science Park och Västsvenska Handelskammaren.

- Det här är ett jättebra tillfälle till marknadsföring av nordost, så att vi får fler företagare hit, säger Christina Lööf, ordförande i Angereds Företagareförening, en av initiativtagarna till seminariet. En angelägen fråga för våra medlemmar är infrastrukturen. Kommunikationerna är bra, men det finns en del att göra för att ännu bättre knyta ihop nordost med hela regionen.

Var: Idéum, Kaneltorget, Gårdsten. När: torsdagen den första november, kl 16.30-19.30.

Text: Cajsa Malmström

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »