Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Så kan företagandet i nordost växa!

Satsa på skolan och ungdomarna. Var långsiktig och uthållig för att få företag att etablera sig. Jobba tillsammans.

Så kan diskussionen på seminariet om näringslivet i nordöstra Göteborg sammanfattas. Dessutom utlovades ett möte med Upphandlingsbolaget om Lagen om offentlig upphandling.

Mingel, en historisk återblick och viktiga frågor för framtiden stod på programmet när Angereds Företagareförening, Business Region Göteborg, BRG, stadsdelsförvaltningen Angered och Utveckling Nordost bjöd in till företagarseminarium en regnig eftermiddag i november. På Idéum i Gårdsten samlades ett hundratal lokala företagare, politiker och tjänstemän för att diskutera vad som krävs för att få näringslivet i nordöstra Göteborg att växa.

När Göran Johansson gett sin bild av Angereds utveckling (läs mer här) var det dags för företrädare för näringsliv och kommun att lyfta ett antal frågor till kvällens paneldebatt.

Anne-Li Karlsson, Göteborg-Angered Rotaryklubb, berättade om det mentorprogram för småföretagare som klubben dragit igång i samarbete med Utveckling Nordost (se tidigare artikel här). Hon betonade vikten av att fortsätta utbyggnaden av service och bostäder – gärna villor – och att ta vara på kompetenser som finns i hela nordost.

– Jag vill ha mer nätverkande mellan branscher och geografiska områden. Satsningar ska vara långsiktiga och vi ska prata mer om vad som är gjort, inte bara vad som behöver göras.

Bostäder, kommunikationer och skola

Mikael Ljungberg, International Färg, visade bilder på byggnader över hela världen som målats med färg tillverkad i Angered (läs mer om företaget här). Fabriken är en av de största arbetsgivarna i Angered och många i personalen har jobbat här länge, men inte mer än tio av företagets 150 anställda bor i området.

– De flesta har bott här, men när de fått fast jobb och tjänar pengar, flyttar de till andra delar av Göteborg eller andra kommuner.

Han kritiserade också trängselskatten som han menade drabbar de lågavlönade som måste ha bil eftersom kollektivtrafiken inte räcker till.

– Behovet av goda kommunikationer är en framtidsfråga. Skolorna är också otroligt viktiga, menade Mikael Ljungberg.

Klart att börja bygga

Marknadsföring av marken där företag kan etablera sig ska bli bättre. Det lovade Lena Lundblad, Fastighetskontoret som är stadens markägare. Två helt nya verksamhetsområden är klara att börja bygga på. Ett söder om Gårdstensbergen på 120 000 kvadratmeter och ett vid Rävebergsvägen på cirka 100 000 kvadratmeter.

– Området i Gårdsten hoppas vi ska få en särskild ”grön innovationsprofil” och här finns möjlighet att bygga riktigt höga kontorshus, berättade Lena Lundblad.

Företagareföreningens ordförande Christina Lööf, som arbetar på Skanska Maskin AB, lyfte frågan om infrastrukturen som kan bli bättre mellan områdena, och vad som kan göras för ungdomarna så att de inte tappar tron på framtiden.

– Angeredsgymnasiet har gått med i företagarföreningen så där kan det bli mer samarbete.

Under det avslutande panelsamtalet återkom vikten av att satsa på ungdomar och utbildning, bland annat genom Birgitta L-Öfverholm, chef på Näringslivsgruppen, Göteborg & Co. Samtidigt pekade hon på alla goda krafter hon ser i nordöstra Göteborg och var glad över att Göteborg & Co är med i det arbete med destinationsutveckling som nu pågår för att få fler besökare till området (läs mer här).

"Satsa på de unga!" Brigitta L-Öfverholm, Göteborg & Co, talade för en enig panel.

Krångliga upphandlingar

Katarina Ahlqvist, som gjorde sitt sista framträdande som vd för Gårdstensbostäder, passade på att lyfta en annan fråga som blivit alltmer central när det gäller lokalt företagande: på flera håll har företag och handlare fått allt svårare att göra affärer efter att kommunen upphandlat och slutit avtal med andra leverantörer.

Flera i publiken undrade hur man kan underlätta för lokala företag att sälja till kommunala bolag och förvaltningar. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är krånglig och det är svårt att fylla i blanketterna som ligger till grund för upphandling.

Patrik Andersson, vd för BRG, instämde helt och fullt med att lagen är alldeles för krånglig. Han lovade på stående fot att ordna ett möte med Upphandlingsbolaget om vad som gäller och vad som kan göras för att förenkla upphandlingsprocessen. Ett sådant möte kommer att äga rum, troligtvis på BRG Business Center, småföretagarcentret, i Bergsjön.

Mikael Ljungberg, International Färg, kommenterade att det också handlar om att kommunen måste bli bättre på att upphandla. Det finns lagar och regler om koldioxidutsläpp som kan användas när man ska upphandla exempelvis taxi- och busstjänster eller matleveranser. Genom att använda miljökriterier vid upphandlingen kan man minska långa transporter med onödiga utsläpp vilket kan vara en fördel för de lokala företagen.

Övriga deltagare i seminariet var Mats Berg, vd för Johanneberg Science Park, och Joacim Carlson, vice vd för Västsvenska Handelskammaren.

Nytt seminarium till våren

Anne-Li Karlsson (längst till höger) från Rotary i Angered formulerar fråga till panelen.

Frågan om hur vägar och kollektivtrafik skulle kunna utvecklas förblev obesvarad då det inte fanns någon stadsplanerare eller ansvarig politiker i panelen. Hur en satsning på ungdomar och skolan kan gå till fanns det heller ingen som kunde svara på.

– Därför är det viktigt att det blir en fortsättning på företagarseminariet. Så till våren hoppas vi kunna bjuda in ansvariga för de olika frågor som kommit upp under kvällen, säger Pär Abrahamsson, BRG/Utveckling Nordost, som var en av kvällens värdar.

För engagemanget för Angered är stort.

– Ja, tänk att det är så många här ikväll! Det kunde varit tio personer som suttit här och gråtit. Grattis - och tack, avslutade Göran Johansson. 

PS. Tillsammans är man starkare - till exempel i en företagareförening! Vill du veta mer om Angereds Företagareförening? Besök deras hemsida här.

Text: Elisabeth Gustafsson     Bild: Mats Udde Jonsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »