Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Så kan framtidens arbetskraft säkras!

Hur kan näringsliv och utbildning i nordost samarbeta för att säkra framtidens arbetskraft? Det var ämnet för företagarseminariet som hölls i slutet av maj i Gårdsten. Deltagarna var eniga om att det finns stora möjligheter i nordost som kan tas tillvara bättre.

– De som kommer hit, kommer inte tomhänta. Kompetens finns, men de får inte tillfälle att använda den, menade Fati Maroufi, chef för Arbetsförmedlingen Angered.

”Här ska näringslivet växa” var rubriken på det välbesökta företagarseminariet – och det gör det! Näringslivsutvecklare Pär Abrahamsson, Business Region Göteborg, berättade att Utveckling Nordost redan, med bara lite mer än ett halvår kvar, har överträffat målet för nystartade företag.

– Vi hade som mål att 16 nya företag skulle starta, nu är vi uppe i 28!

Dessutom har två småföretagarcentra startats, BRG Business Center, och medarbetarna har haft 270 vägledningssamtal med entreprenörer och gjort 145 besök hos företagare. Många träffar har genomförts och två nätverk har startats – ett för kvinnor och ett för somalisktalande.

Många företag, både nya och redan etablerade, är beroende av att hitta medarbetare med rätt utbildning och kompetens. Hur kan företag och skolor arbeta tillsammans för att möta de behoven? Det var temat för det andra stora företagsseminariet som anordnades av Business Region Göteborg och Utveckling Nordost tillsammans med Angereds företagareförening och köpmannaföreningen i Angereds centrum.

Ett obildat och fattigt land

Sverige behöver go global! sa Lars Bäckström i fullsatt Ideum i Gårdsten.

Landshövding Lars Bäckström inledde med att konstatera att Sverige, globalt sett, är ett litet och avlägset land. Det är inte länge sedan som det också var ett obildat och fattigt land.

– Här finns inga antika tempel. På kontinenten sa de ”bevare oss från nordmännens raseri” när vi var där och härjade. Det var vår insats. Under lång tid åkte människor till Frankrike, Tyskland och England för att skaffa sig bildning och kultur. Sverige var fattigt, obildat, folktomt, mörkt och kallt.

Hur hålla sig kvar i världsklass?

Mörkt och kallt kan det vara fortfarande, men med folkskola, satsningar på infrastruktur och ett fritt näringsliv blev Sverige ett av världens mest framgångsrika länder.

– Vi är i världsklass – svårigheten är att fortsätta vara det. För Sverige är fortfarande ett folktomt land. Vi är många gamla och för få unga och det är många som lämnar landet.

Vad Sverige, och Göteborg, behöver är fler som arbetar och fler som kommer på nya produkter och tjänster. Som kan kombinera gamla idéer på nya sätt och kommer på det oväntade, det som sticker ut. Här kan ”staten och kapitalet”, alltså offentlig utbildning och näringslivet, hjälpas åt.

– Genom att öppna Sverige, ”go global”, visa det med människorna i staden och satsa på infrastruktur får vi tillväxt. Det är den enda vägen till framgång, sa Lars Bäckström.

Stor, outnyttjad potential

Etablerad är bättre ord än integrerad, tycker Mohamud Salad.

Under den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att det finns många möjligheter i nordost som behöver tas tillvara bättre.

– De som kommer hit, kommer inte tomhänta. Kompetens finns, men de får inte tillfälle att använda den, menade Fati Maroufi, chef för Arbetsförmedlingen Angered.

Hon fick medhåll av Robert Hammarstrand, socialdemokratiskt kommunalråd, som tycker att det varit för mycket av att ”lägga till rätta” för människor, i stället för att se deras styrkor.

– Ja, här finns en stark drivkraft – många har gjort en enorm resa på vägen hit, sa Mohamud Salad, socialdemokratisk politiker i stadsdelsnämnden Östra Göteborg och själv egen företagare och entreprenör.

Han tycker att ”etablerad” är ett bättre ord än ”integrerad”, och föreslår även att nordost ska få en Social Science Park, med utbildningar inom till exempel språk och affärer. 

Global forskning på Närsjukhuset

Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, lyfte fram Angereds Närsjukhus som en ny arena för forskning och utbildning med samarbetet med Sahlgrenska Akademin.

– Närsjukhuset kommer att bli en fantastisk utbildningsmiljö ur ett globalt perspektiv!

David Lega, som sitter i kommunstyrelsen för kristdemokraterna, påminde om att det finns föreningar, studieförbund och andra organisationer som också är viktiga för människors utveckling.

På Estrella, som är en av stadsdelens största arbetsplatser med 175 anställda, måste man inte alltid ha hög utbildning för att få jobb.

– Vi pratar mycket om utbildning på högskola och universitet, men hos oss kan det räcka med att kunna svenska, påpekade Carina Hanson, VD.

Samtidigt är det viktigt att ha förväntningar på ungdomar och inte förutsätta att de bara vill spela boll eller sjunga hip-hop, menade Robert Hammarstrand.

– Vi får inte hamna i den fällan. Ungdomarna i nordost vill också bli läkare, advokater och universitetslektorer.

Text: Elisabeth Gustafsson     Foto: Mats Udde Jonsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »