Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Årets pris till Lövgärdets företagsby

- Priset är ett ”kvitto” på att vår investering sett så här i efterhand var lyckad, konstaterar Christopher Östling och Michael Thelander som äger och driver Lövgärdet förvaltning AB.

Lövgärdets Företagsby öppnade 2009. Den ligger mitt i centrala Lövgärdet med snabba kommunikationer till Riksväg 45, E6:an, Hisingens näringsliv och Göteborg City Airport. I företagsbyn finns en mängd olika verksamheter. De största hyresgästerna är Turnils som bland annat tillverkar snören till fönsterpersienner och Samhall.

- Innan vi startade såg vi behovet och att det saknades ”hantverkarlokaler”, det vill säga lokaler med lager och kontor som inte var för stora till en rimlig hyresnivå, berättar Christopher Östling och Michael Thelander. Våra lokaler gjordes i ordning i samband med att den stora investeringsbanken Lehman Brothers gick i konkurs, vilket i och för sig var en enorm prövning.

Men det visade sig att de satsat rätt när de såg möjligheterna för näringslivet i nordost.

De såg potentialen

- Alla vi som verkar i Angeredsområdet vet att här finns en stor potential och vi bidrar alla, var och en på sitt sätt, till områdets utveckling, konstaterar Peter Lindemark, kontorschef på Handelsbanken i Hjällbo och styrelsemedlem i Angereds företagarförening. Samtidigt är det oerhört viktigt att det hela tiden skapas förutsättningar för nya företag att etablera sig här i Angered.

Han gläds över att årets pris går till ett företag som bidragit till att skapa sådana förutsättningar – dessutom i orostider då många andra valde att avvakta med sina investerings- och etableringsplaner.

- Detta tycker vi i Angereds företagarförening förtjänar särskild uppmärksamhet. Vi delar därför ut årets pris till Thelander & Östling som genom uppförandet av Lövgärdets Företagsby visat prov på långsiktigt agerande utifrån en positiv tilltro avseende utvecklingen i Angeredsområdet.

Att det finns en stor potential i näringslivet i nordost visar den kartläggning som nyligen gjorts av Business Region Göteborg och Utveckling Nordost. Här finns 3 600 företag och hela 70 procent av dem har som mål att växa. Många efterfrågar dock just lokaler och nätverk som en viktig förutsättning för att utvecklas vidare.

Pristagarna är övertygade om att det finns många fler möjligheter i nordost:

- Det finns enligt vår uppfattning många entreprenörer samt egna företagare som bor i närområdet och som med all säkerhet skulle kunna tänka sig att etablera sin verksamhet här. Inte minst för att slippa onödiga transporter samt även för att kunna hitta arbetskraft i det egna närområdet. Då är det viktigt med företagarföreningar och andra aktörer som kan förmedla lokaler och god information om vad som krävs för att starta och driva eget.

Text: Cajsa Malmström   Foto: Mats Udde Jonsson

Mer information

www.angeredsforetagarforening.se
www.lovgardetsforetag.se/

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »