Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Nysatsning i Gamlestaden och Marieholm

Tillsammans kan man påverka utåt, men även inspirera varandra. En aktiv företagsförening underlättar ett lönsamt näringsliv.

– Nu har vi en ny, arbetande styrelse som vill framåt och vet hur man tar sig dit, säger Danijel Afolter som sedan april 2012 är ny ordförande för Gamlestaden Marieholms industri- och företagarförening, GMI.

Föreningen bildades redan 1975 och i dag finns cirka 700 aktiva företag i olika storlekar i området. Tanken är att GMI ska vara den naturliga kanalen för externa kontakter, men även det naturliga forumet för internt samarbete.

– Att nätverka och skapa relationer med andra företag och företagare främjar affärerna på många olika sätt genom nya kunder, samarbetspartners, leverantörer eller trevliga kollegor.

En viktig knutpunkt

Gamlestaden och Marieholm är ett expansivt företagsområde och har ett perfekt läge ur företagarsynpunkt mellan de stora vägarna, E6, E45 och E20 – inte minst för de som sysslar med försäljning och export. Gamlestaden kommer även bli en allt viktigare knutpunkt när det gäller kollektivtrafik då det nya resecentrum som håller på att byggas blir en av sex knutpunkter, utpekade som portar till Göteborg med bland annat en ny pendeltågstation. Projektet Knutpunkt Gamlestaden beräknas pågå till år 2016 och totalt investeras cirka 700 miljoner kronor.

Danijel Afolter arbetar för Swedbank på dagarna och är även bankens representant i företagsföreningen. Han vill, tillsammans med styrelsen, skapa ett mervärde för medlemmarna i nätverket och fler affärer för företagen.

– Alla tjänar på att vara med. Ju fler vi är desto bättre affärsmöjligheter för alla. Vi blir även en större kraft i samhället och kan påverka det som händer runt omkring oss. Det är en självklarhet att alla ska vara med, säger han.

Styrelsen har börjat arbeta med en ny hemsida där relevant information till medlemmarna och länkar till alla företag kommer att finnas tillgängliga. Till hösten kommer fyra medlemsträffar genomföras. De kommer lyfta frågor som införandet av trängselskatten, värdebaserad prissättning, säkerhet och tips för företagen inför årsskiftet.

Starka tillsammans

Företagarföreningen är även företagens viktigaste intressebevakare i kommunala frågor. På så sätt har myndigheterna en samtalspartner i ärenden som rör stadsplaner, vägar, trafik, miljö och kommunikationer.

– Vi arbetar för att få ett bra näringslivsklimat i området och i kommunen. Tillsammans är vi starka. Och tillsammans skapar vi en stad som det går att både bo och driva lönsamma företag i. Alla behövs, säger Danijel Afolter.

Text och foto: Helena Bäckhed

Mer info: www.gmiff.se

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »