Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

28 nya företag under Utveckling Nordost

– Men vi slår inte av på takten utan vill fortsätta bidra till många fler nya och hållbara företag i nordöstra Göteborg, säger näringslivsutvecklare Pär Abrahamsson.

Positiva nyheter presenteras när drygt ett halvår återstår av Utveckling Nordost – landets största EUprojekt inom stadsutveckling. Redan har ett av delmålen i projektets näringslivstema överträffats. Sedan projektet startade har 28 nya företag kommit igång, jämfört med målet 16.

– Det är förstås mycket glädjande. Nu satsar vi på att det ska bli ännu fler hållbara företag i nordost, konstaterade Pär Abrahamsson från Business Region  Göteborg/Utveckling Nordost på det fullsatta företagarseminarium som hölls i Gårdsten i måndags om hur näringslivet i nordost ska växa.

Sedan projektet startade har två småföretagarcentra öppnat, BRG Business Center, med flerspråkig personal. Ett i Bergsjön och ett i Angereds centrum. Hittills har de haft 270 vägledningssamtal med entreprenörer och gjort 145 besök hos företagare. Flera träffar har genomförts om exempelvis finansiering, rekrytering och offentlig upphandling. Två nätverk har startats, ett för kvinnor som vill starta eller redan har startat eget, liksom för somalisktalande entreprenörer.

Säkra framtidens arbetskraft

Under resten av projekttiden görs en särskild satsning på jobbmatchning och intensifierad marknadsföring av lediga markområden i nordost för att få företag att flytta hit. Fortsättning följer på de välbesökta företagarseminarierna som projektet arrangerar i samarbete med Angereds företagareförening och köpmannaföreningen i Angereds centrum. I måndags handlade seminariet om samarbete mellan näringsliv och utbildning – hur säkra framtidens arbetskraft? Flera exempel på positiva samarbeten lyftes, bl.a. mellan Angeredsgymnasiet, Vinge Advokatbyrå, Swedbank och Skanska.

Landshövding Lars Bäckström

Inledningstalare var landshövding Lars Bäckström som pekade på nordosts stora potential för Göteborgs framtid:

– Tillsammans vill vi få Göteborg att växa. När kungen en gång anlade Göteborg 1621 försökte han samla det han kände till från Tyskland, Holland och Skottland för att få global kraft i Göteborg. Idag lever vi i en ännu mer globaliserad ekonomi. För att ha möjlighet att möta utmaningarna måste vi göra som kungen gjorde på den tiden – utnyttja kraften där den finns. Och om kungen en gång sa att här ska staden ligga, så säger vi nu att här i nordost ligger möjligheten till framtiden. Här har vi alla de nya spännande impulser som vi behöver för att kunna utnyttja den globala marknadens möjligheter.

Utveckling Nordost arbetar för att skapa ökad attraktivitet och fler jobb i nordost. Det sker genom satsningar på näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision och kommunikation. Projektet pågår året ut.

Text o foto: Cajsa Malmström


Kontaktpersoner: 

Susan Runsten, projektledare, 0703-37 80 28, susan.runsten@utvecklingnordost.goteborg.se

Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare, 0730-610 039, par.abrahamsson@businessregion.se

 

Cajsa Malmström, kommunikatör, Utveckling Nordost
tel. 070-261 53 62, e-post: cajsa.malmstrom@utvecklingnordost.goteborg.se


Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »