Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Miljoner möjligheter i nordost

Under hösten 2011 gjordes en kartläggning av näringslivet i nordöstra Göteborg. I den undersöktes vilka de 3 600 företagen i nordost är, hur de ser på framtiden och vad de behöver för att växa. Allt för att veta vilka åtgärder som krävs för att de ska kunna utvecklas.

– Nu vet vi vilka företagen är och vilka behov de har. Hela 70 procent av de som svarat på undersökningen har som mål att växa. Det är verkligen slående. Här finns en enorm energi, en stor vilja och en stolthet som gör att man vill tillföra sin stadsdel något, säger Pär Abrahamsson som ser miljoner möjligheter för näringslivet i nordost. Han är näringslivsutvecklare för Business Region Göteborg, BRG, och arbetar i satsningen Utveckling Nordost.

Stora resurser

Släpp bilden av att det enbart finns kvartersbutiker och pizzerior bland företagen i nordost. Här finns så mycket mer, inte minst specialistkunskaper som centrala Göteborg har svårt att mäta sig med. Datorkonsulter, hantverk och lång erfarenhet av att bedriva handel med länder som Syrien och Kina.

– Det kunnandet och alla språkkunskaper är stora resurser som vi ska ta tillvara.

Mark för företagare att etablera sig på är generellt en bristvara i Göteborgsregionen. En stor del av den mark som finns tillgänglig finns just i nordost.

– Marken i nordost är en stor tillgång för hela regionen och en möjlighet att locka företag som ska skapa arbetstillfällen.

För att ge mer stöd till företagare har Utveckling Nordost öppnat ett Småföretagarcentrum på Rymdtorget 7A i Bergsjön. Här erbjuds bland annat hjälp att utveckla affärsidéer på flera olika språk, kontakter med kommunen och skattefrågor.

– Med rätt hjälp till företagarna är jag övertygad om att vi kommer att nå upp till våra mål, 220 nya jobb och 16 nya företag. Här finns arbetskraften, utrymmet att både bygga fler bostäder och etablera fler företag, säger Pär Abrahamsson.

Text: Helena Bäckhed   Foto: Mats Udde Jonsson


Presentationen av kartläggningen. Se filmen.
 

 

Klicka här för hela kartläggningen

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »