Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Man måste vara uthållig och lite småtokig

Satsa på att lyfta Angeredsgymnasiet och ta vara på de goda krafterna i föreningsliv och bland företagarna.

– Och så tycker jag att Estrella ska skriva Angered på sina påsar igen. Med stora bokstäver.

Det sa Göran Johansson, kommunstyrelsens förre ordförande, på företagseminariet i Gårdsten. 

Göran Johansson inledde det seminarium som nyligen hölls om näringslivet i nordöstra Göteborg. Han berättade om historiken – varför har det blivit som det blivit?

Även om han själv inte var med och planerade för Angered under 1960-talet, så var han en av de första som flyttade in i de nybyggda bostäderna i Hjällbo 1968.

– Då hade jag studerat generalplanen för Angered-Bergum och där kunde man se hur vägarna skulle koppla ihop stadsdelarna och få en förbindelse till E6:an. Men de planerna blev aldrig genomförda, konstaterade Göran Johansson.

Dels fanns det ett motstånd mot att exploatera stora naturområden, dels blev utvecklingen inte lika stark som man trodde under planeringen. Då trodde man att det skulle bo omkring 150 000 personer i Angered - idag är det cirka 50 000.

Eftersom vägnätet inte byggdes ut som planerat, blev det heller ingen efterfrågan på att etablera sig här.

– Angered blev en återvändsgata. Jämför med Söderleden som är en ringled. Utan den hade det inte blivit så mycket företag där, menade Göran Johansson.

Utbildning avgörande

– Men vad var det som gick snett i Angered? undrade Gunilla Ivarsson, moderator på företagarseminariet.

– Det är svårt att veta. Gårdsten, till exempel, växte ju upp på nolltid. Man fick pris för att det var så rationellt byggt, bergen plansprängdes och man la räls och byggde de långa husen. Men man glömde människorna, det var felet.

– Vad gjorde du under din tid som ledande politiker?

– Jag fick Business Region Göteborg att engagera sig här. Och jobbade för att områdena skulle byggas klart. Angeredsgymnasiet var jättebra och en viktig del. Idag har gymnasiet tappat mycket, men utbildning är en avgörande fråga för stadsdelens utveckling, betonade Göran Johansson.

Uthållig och småtokig

Mer uthålliga satsningar - ett projekt behöver minst fem år på sig för att åstadkomma någonting - och mer fokus på näringslivsfrågorna behövs också.

– Det är väl bra att man satsar på cyklar, men på sikt måste man ju ha något att cykla till!”, som Göran Johansson uttryckte det.

Att bilda Gårdstensbostäder var en sådan långsiktig satsning.

– Gårdstensbostäder kom till av flera skäl, och där har man gjort ett fantastiskt jobb och kunnat vända utvecklingen, menade Göran Johansson och fortsatte:

– Det finns många goda krafter i Angered, i föreningslivet och företagen. Och det finns så mycket idéer. Ta den om kameluppfödning som kom upp för många år sedan. Nu kan den bli verklighet! Det låter heltokigt, men är ju helrätt!

– Man måste vara lite småtokig. Annars händer ingenting.

Läs mer om seminariet här.

Text: Elisabeth Gustafsson     Foto: Mats Udde Jonsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »