Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Bra att veta om du ska göra affärer med Göteborgs Stad

Du som vill göra affärer med Göteborgs Stad behöver kunna en del om lagen om offentlig upphandling. Ett 40-tal personer tog chansen när Business Region Göteborg och Utveckling Nordost bjöd in till informationsmöte.

– Håll koll på vilka upphandlingar som är på gång, lämna anbud och om något verkar konstigt eller svårt – ring oss, uppmanade Göran Brunberg, upphandlingschef på Upphandlingsbolaget.

– Jättebra att få en genomgång av hur allt fungerar för det är inte lätt att förstå hur det fungerar med upphandlingar. Då har jag ändå gått en kurs för att lära mig mer.

Det säger Amir Mohammadi från Babak kött & chark och Behdam International. Det är bolag i Gårdsten som arbetar med försäljning och import av kött.

Upphandlingsbolaget på plats

På plats fanns Göran Brunberg och Annelie Gärdmark från Upphandlingsbolaget. Det är inköpscentralen som samordnar frågan om upphandling av varor och tjänster i Göteborgs Stad. De berättade om lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr hur det går till.

Träffen var ett resultat av ett seminarium tidigare i höstas om hur näringslivet i nordost kan växa, då publiken sa att de ville veta mer om hur detta går till. Många tycker att reglerna är krångliga. Och det finns en oro för att lokala företagare slås ut när staden sluter så kallat ramavtal med en central leverantör någon annanstans.

På informationsträffen förklarade Upphandlingsbolaget att en princip för offentlig upphandling är ”icke-diskriminering”. Det innebär till exempel att en upphandlare inte får gynna någon bara för att det är ett lokalt företag.

– Men kan man inte hävda miljöskäl, att det inte är rimligt att varor ska transporteras långa sträckor när de finns i närmiljön? undrade Michael Pirosanto, tillförordnad vd på Gårdstensbostäder.

– Nej, om avtalet går över ett visst belopp måste upphandlingen annonseras och då måste man räkna med att det kommer in anbud från alla möjliga håll och ”icke-diskriminering” gäller, menade Göran Brunberg från Upphandlingsbolaget.

Han höll med om att lagen är krånglig och byråkratisk, och att den samhällsnytta som är tanken bakom lagen inte alltid är så klar.

 Många behöver stöd

– Jag förstår att det måste vara fria gränser så att alla kan vara med och lämna anbud för att ingen ska diskrimineras, säger Amir Mohammadi. Men jag tror att många behöver mer kunskap om hur de ska göra för att kunna vara med.

Amir Mohammadi är nöjd med informationsträffen:

– Det viktigaste för mig var att få veta var man hittar de upphandlingar som är på gång och hur man ska göra samt en ordentlig genomgång av vad som gäller.

Nästa steg blir en utbildning i hur man gör för att vara med i upphandlingar. Förhoppningsvis är Upphandlingsbolaget med då också. Håll utkik  på hemsidan för att veta när det blir. Du kan också skicka ett mejl till lena.sultanovic@businessregion.se för att vara säker på att få en inbjudan.

Så här går upphandlingar till

Staden sluter vissa ramavtal med leverantörer när det gäller köp av varor och tjänster. Finns det ramavtal måste köparna i stadens förvaltningar och bolag hålla sig till dem. Göteborg köper varor och tjänster för omkring 20 miljarder kronor om året, varav 3,7 omfattas av ramavtal. De största upphandlingarna görs inom vård, boende och omsorg, livsmedel, hantverkstjänster och datorer.

På andra områden finns inga ramavtal. Observera att andra regler gäller för avtal om exempelvis sånt som har med byggnationer att göra.

Om värdet beräknas uppgå till över 284 000 kronor plus moms måste upphandlingen annonseras och alla som uppfyller de krav som ställs i upphandlingsunderlaget kan lämna anbud. Uppgår det beräknade avtalet till mer än 1,9 miljoner kronor måste upphandlingen annonseras i hela EU.

Om det som ska köpas in beräknas kosta under 284 000 kronor, och inga ramavtal finns, kan förvaltningen eller bolaget göra en direktupphandling, genom att gå ut och fråga tre leverantörer.

– Det finns ett förslag att höja gränsen till 600 000 kronor och det är bra. Jag tycker att den skulle vara ännu högre. I övriga Europa är gränsen 1,9 miljoner, påpekade Göran Brunberg, upphandlingschef på Upphandlingsbolaget.

Sociala hänsyn

Politikerna i Göteborgs Stad har beslutat att upphandling med sociala hänsyn ska öka. Det kan betyda att leverantörer ska ställa upp med jobb till arbetslösa ungdomar för att få ingå avtal. Hur det ska gå till håller Upphandlingsbolaget på och tittar på.

Men om man har en tjänst eller vara som det inte finns ramavtal på och som man tycker att kommunen behöver – hur gör man då?

– Kontakta någon i förvaltningarna eller bolagen som du tror har behovet. Då kan de själva göra en upphandling. Eller så kan den personen föra det vidare till någon av inköpsgrupperna vilket kan leda till att kommunen gör en upphandling, förklarade Anneli Gärdmark. 

Hela systemet med offentliga upphandlingar bygger på att beställare och leverantörer ska vara seriösa. Det finns företag som dumpar priser och lägger sig väldigt lågt. I vissa fall kan vem som helst se att det är orimligt att en hantverkare skulle kunna få en vettig lön med så låg timpeng som anges i anbudet.

– Vi har lagt undan flera anbudsgivare i en upphandling för att de har onormalt låga priser. De har överklagat och gått vidare till förvaltningsrätten och jag hoppas att det prövas ända upp i Högsta domstolen, sa Göran Brunberg.

Oseriösa beställare, som gynnar släktingar och vänner eller skor sig själva på affären, är förstås inte acceptabelt, och dessutom olagligt.

– Om ni får veta sådant eller undrar hur en upphandling gått till, kontakta oss. Eller Konkurrensverket om ni träffar på märkliga affärer, sa Göran Brunberg.

Lagen om offentlig upphandling är inte enkel. Ibland lönar det sig att ta strid. I år vann exempelvis Sollentuna kommun en dom i kammarrätten som gäller att servera mat som är producerad med miljöhänsyn och med svensk nivå på djurskydd. 

Mer information

På Upphandlingsbolagets webbplats, www.uhb.goteborg.se, kan du läsa mer om offentlig upphandling, också om social hänsyn www./uhb.goteborg.se/for_inkopare_social_hansyn/. Därifrån kan du gå vidare till Winst, en databas där alla ramavtal i Göteborgs Stad är samlade.

www.upphandlingar.nu annonseras alla upphandlingar över värdet 284 000 kronor.

Konkurrensverkets webbplats, www.konkurrensverket.se, finns mycket information om offentlig upphandling.

Kammarkollegiet har också en webbplats, www.upphandlingsstod.se, med vägledning och material.

Text: Elisabeth Gustafsson och Cajsa Malmström

Foto: Mats Udde Jonsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »