Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Ett steg vidare till Lärandets torg

Nästa stora, viktiga steg i visionen Lärandets torg är nu taget. Folkhögskolan i Angered flyttar in i centrumbyggnaden på Hammarkulletorget. Det finns också ett förslag om att Utveckling Nordost ska fortsätta arbeta med Lärandets torg.

Folkhögskolan i Angered flyttar preliminärt in i centrumbyggnaden på Hammarkulletorget till vårterminen 2015. Där ska man kunna studera svenska för invandrare, fortsätta till allmän kurs på grundskolenivå och på gymnasienivå för att sedan kunna söka in till högskola.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar lokalerna på Hammarkulletorget.

- Vi har nu kunnat utveckla fastigheten till något viktigt och betydelsefullt. Tidigare fanns en matbutik i samma lokal, men ingen av dagens etablerade dagligvarukedjor är intresserade av att öppna ny butik. Det är för nära till andra handelsplatser, berättar Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler. I och med Lärandets torg får nu Hammarkullen en viktig roll för ökad kunskap och ökad studiemotivation. Något som på sikt kan leda till tillväxt.

Ett lyft för skolan och området

Folkhögskolan i Angered arbetar med kursverksamhet och opinionsbildning och man samverkar med olika föreningar i Angered i nordöstra Göteborg. På kurserna har man möjlighet att läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet eller bara studera för att öka sina kunskaper. Man kan också studera på högskoleförberedande kurser i konst, musik samt i konstnärligt skrivande.

 

- Att vi nu får möjlighet att flytta in i nyrenoverade lokaler anpassade till utbildningsverksamhet kommer att innebära ett lyft för både skolan och området! Äntligen kan vi utforma en pedagogisk miljö som gör att skolan kan utvecklas till det dynamiska och kreativa bildningscentrum vi vill att den ska vara. Här kommer att bli en plats för möten mellan boende och studerande, för tillresande från övriga staden och för föreningar i området. Ja, för alla som är intresserade av utbildning och bildning, berättar Kina Thorsell, Folkhögskolan i Angered. 

Lärandets torg - för livslångt lärande

Det är också ett viktigt steg på vägen i visionen Lärandets torg för att stärka Hammarkullens profil som ett centrum för bildning och utbildning.

Visionen är att skapa ett Lärandets torg i Hammarkullen – där olika slags utbildningar syns mer, är lättare att nå och därmed blir en bättre resurs för området. Med livslångt lärande som målsättning.

Många samarbetar för att nå visionen om Lärandets torg: Centrum för urbana studier/ Göteborgs universitet, Chalmers, Folkets Hus i Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, GöteborgsLokaler, stadsdelsförvaltningen Angered och Utveckling Nordost. 

Text och bild: GöteborgsLokaler 

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »