Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Kontakt vision & kommunikation

                                 

Kontaktperson:

Dan Melander, projektsamordnare visionsarbete och förstudien Stadslandet Göteborg
telefon: 031-365 40 51, 070-370 14 35
e-post: dan.melander@utvecklingnordost.goteborg.se

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »