Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Vi har något bra på gång

Utveckling Nordost skulle bli ”gödbädden” för en fortsatt utveckling av de nordöstra stadsdelarna – och där är vi nu. Det menar Susan Runsten, när projekt Utveckling Nordost närmar sig slutet.

I december invigdes utställningshallen i Hammarkullen (7/12) och Angereds stadspark (14/12). Därefter avslutas projekt Utveckling Nordost som startade 2011.

Hur ser erfarenheterna ut från Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling? Projektledare Susan Runsten har varit med från början och summerar här sina tankar.

Ett nytt sätt

”Det var en lång resa innan projektet kom igång. Vad gick att göra inom ramen för ett regionalfondsprojekt? Vilka projektidéer kunde leda till tillväxt och där vi kunde visa på resultat? Vi pratade mycket om vilka insatser som skulle fungera.

Många tidigare projekt hade involverat föreningsliv, skola, ungdomar och arbetslösa. Men det här programmet hade ett annat fokus – projektet skulle handla om stadsutveckling, attraktivitet och att skapa nya jobb. Att stärka det som finns och är på gång, inte kompensera för bristerna. Det var ett nytt sätt att betrakta nordost på.

Några förändringar

Ett och annat har vi fått styra om. I Hammarkullen skulle ett tält uppföras, men efter dialog med boende blev det istället Uteplatsen i Hammarparken, och jag tycker nog att det blev en bättre lösning.

Vi hade tänkt oss ett BRG Business Center, det blev två, ett i Bergsjön och ett i Angered, och det var ju bra.

Kulturtemat var lite vagt i början och vi behövde definiera det. Resultatet blev konkreta insatser som Kulturinkubatorn, Interconnected och Cudaba.

Under 2012 kom det till några delprojekt, till exempel bättre skyltning av befintliga företagsområden och förstudien Stadslandet.

Dessutom kunde två personer som arbetat med rekrytering inom Projekt 100 fortsätta med det inom ramen för vårt projekt.

Vi har också valt att använda mänskliga rättigheter som en utgångspunkt för arbetet med jämställdhet, mångfald och likabehandling. Vad innebär till exempel rätten till delaktighet och information när man bygger om en park?

Projektets mål

Våra mätbara mål har varit 220 nya jobb, 16 nya företag och att genomföra 5 stora investeringar. När det gäller nya företag var vi långt över målet redan i våras- idag är det 39. Enligt prognosen för nya jobb beräknas vi landa på närmare 200. Alla investeringar är klara i tid, utom Blå Stället som öppnar till våren.

Vi har också haft i uppdrag att pröva den här specifika modellen för att driva stadsutvecklingsprojekt. Modellen går ut på att samverka mer, till exempel att stadsdelsförvaltningen, park- och naturförvaltningen och Business Region Göteborg arbetar tillsammans i stadsdelen.

 Jag tycker att vi har lyckats och hoppas att staden tar vara på de här erfarenheterna. Det är bara genom bred samverkan och helhetssyn – där utvecklingen i nordost blir en fråga för hela Göteborg – som vi kan åstadkomma något.

En gödbädd

Jag tror att vi har något bra här. Vi har försökt stärka det som redan finns och blivit ”gödbädden” som vi ville bli.

2014 blir ett år att ta hand om resultaten och använda de mötesplatser projektet investerat i.

Det blir också ett år att, i bred samverkan, utveckla strategier för nästa steg.  Vilka investeringar behövs för att utveckla besöksnäringen, de gröna och kulturella näringarna?  Vad ska till för att fler företag ska etablera sig, stanna och växa? Hur kommer de nya jobben arbetssökande medborgare till del?

Vi behöver hitta fler aktörer, inte bara kommunen, som kan vara med från början och finansiera insatser. Det kan exempelvis vara andra myndigheter, föreningsliv och näringsliv i området. Nordöstra Göteborg kan spela en nyckelroll för att skapa en attraktiv region som både håller samman och växer och det ska vi ta fasta på i det fortsatta arbetet!"

Berättat för Elisabeth Gustafsson   Bild: Mats UddeJonsson

Lyssna på Susan Runsten på P4 Nyheter Göteborg. från 2013 11 15.


Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »