Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Varför satsar EU på nordost?

Varför satsar EU på nordost?

Susan Runsten är projektledare för Utveckling Nordost. Här förklarar hon varför EU satsar på nordöstra Göteborg.

EU satsar nära 50 miljoner kronor på stadsutveckling i nordost under 2011-2013. Att kommunen samtidigt går in med närmare 75 miljoner kronor för att utveckla nordost är kanske inte lika svårt att förstå. Men vad har EU för intressen i detta?

För EU:s del handlar det om att hålla samman Europa; ekonomiskt, socialt och regionalt. EU kallar det för en sammanhållningspolitik som ska minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Drygt en tredjedel av EU:s budget går till detta och det är här som satsningen på nordöstra Göteborg kommer in.

Storstäder är tillväxtmotorer för Europas regioner och länder. Västsveriges utveckling är starkt beroende av hur det går för Göteborg. För att utvecklingen ska bli hållbar behöver alla göteborgare ges möjlighet att leva ett bra liv och bidra i samhället. Skillnader vad gäller sysselsättning, utbildning och hälsa mellan områden och människor får inte öka. Det gör de i Göteborg tyvärr, och i många andra storstäder i Europa, vilket förstås är ett hot mot Europas utveckling och konkurrenskraft.  

Därför är EU med och satsar på nya jobb och på att göra områdena i nordost mer attraktiva. Men de är noga med att pengarna inte används till ordinarie verksamhet såsom skolor och äldreomsorg. EU bekostar inte sådant kommunen skulle göra ändå.   

Vi i Utveckling Nordost hoppas att de många olika insatserna inom näringsliv, kultur och stadsmiljö tillsammans ska leda till fler jobb och att nordost blir mer attraktivt. Som när den underjordiska spårvagnshållplatsen i Hammarkullen får en utställningshall eller när företagsrådgivare, arkitekter och kulturaktörer tillsammans utvecklar nya idéer på Rymdtorget. 

Text: Susan Runsten   Foto: Mats Udde Jonsson


Läs mer om Susan på Tidningen Nordost: Miljoner satsas på att göra Nordost hetare

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »