Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Resultat och metoder väckte starkt intresse på slutkonferens

I november 2013 höll Utveckling Nordost en heldagskonferens för att presentera projektets resultat. Lika stort intresse väckte de metoder som utvecklats under tiden.

Här nedan kan du hämta de presentationer som gjordes under dagen samt en dokumentation av projektet.

Mer än 200 personer hade anmält sig till heldagskonferensen som Utveckling Nordost nyligen höll för att presentera projektets nytta och resultat.

Talare med rötter i nordost

Ann-Sofie Lagerstedt, uppvuxen i Bergsjön och boende i Angered, inledningstalar på slutkonferens för Utveckling Nordost. Foto: Mats Udde Jonsson.

Konferensens båda invigningstalare har stark förankring i nordost. Kommunalrådet Robert Hammarstrand (S) är uppvuxen i Angered och bolagets vice ordförande Ann-Sofie Lagerstedt (FP) i Bergsjön. Båda betonade att det inte enbart är de faktiska resultaten i projektet som är intressanta. Lika viktigt är de metoder som utvecklats under tiden.

 – Jag skulle vilja sticka ut och säga att satsningen är unik, sa Ann-Sofie Lagerstedt. Framgångsfaktorerna har varit ett nytt arbetssätt där man gått från att jobba i stuprör till att verka på tvären. Det är inte enkelt. Det kräver mycket dialog, också när det gäller politiken över blockgränserna.

Bygga ihop staden själsligt

– Utveckling Nordost har varit ett ambitiöst projekt där man måste se både till de faktiska resultaten och till metoderna som utvecklats för samverkan, sa kommunalrådet Robert Hammarstrand (S)  inför den fullsatta salen.

Robert Hammarstrand underströk vikten av att även fokusera på styrkor och potentialer, istället för enbart brister. Göteborg behöver nordost med alla dess resurser för att staden ska kunna växa.

 – Vi måste bygga ihop staden rent rumsligt, men också själsligt. Om vi ska klara framtiden måste vi kunna frigöra och ta tillvara alla mänskliga resurser,

Drömmar i nordost

Dokumentärfilmen "Drömmar i nordost" blev en påminnelse om hur beslutsfattare resonerade när bostadsområden som Bergsjön, Gårdsten, Angered, Hjällbo och Hammarkullen byggdes och hur några boende i nordost ser på platserna idag. Klicka här för att se filmerna som producerats av Carl-Pontus Hjorthén och Martin Jönsson på uppdrag av Utveckling Nordost.

Under förmiddagen presenterade projektets medarbetare vad som gjorts och uppnåtts i de olika temana, från näringsliv och kultur till stadsmiljö och vision & kommunikation. Dessutom väckte förstudien Stadslandet Göteborg stort intresse. Eftermiddagen ägnades åt fördjupningsseminarier i olika ämnen.

Text: Cajsa Malmström Foto: Mats Udde Jonsson

Hämta presentationerna

Klicka på länkarna nedan för att hämta de olika presentationerna i pdf från förmiddagen och en dokumentation av projektet.

Dokumentation av projektet

Projektledare Susan Runstens presentation

Näringsliv

Kultur

Stadsmiljö

Kommunikation & destinationsutveckling

Stadslandet Göteborg

Följeforskning - pwc

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »