Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Mats städar stadens gator och föder upp kor

Mats Torwald städar gatorna i stan, men han är också bonde i Olofstorp, Angered. Han skulle gärna leverera kött till barnen i skolorna i närheten. Mats är en av många som Utveckling Nordost mött under arbetet med förstudien Stadslandet. Det handlar om att undersöka vilka möjligheter det finns att hitta nya och hållbara sätt att använda naturen omkring oss.

Mats Torwald är född och uppvuxen i Bergum. Under 32 år fyllde hans mjölkkor de rödvita mjölkpaketen som man kan hitta i nästan vartenda kylskåp i Sverige.  Förra sommaren sadlade han om och började istället med dikor, det vill säga kor som går med och/eller mjölkas av sin egen kalv. Hemma på gården i Olofstorp finns nu 60 kor som han föder upp för köttproduktion.

- Det handlar också om naturvård eftersom de betar i naturliga beteshagar i Lärjeåns dalgång.

Städar gatorna i stan

Vid sidan av bondelivet kör Mats sopmaskin och städar Göteborgs gator. När han sitter och kör lyssnar han gärna på talböcker. Den senaste boken lärde honom om vete.

- Det är många ord jag inte förstår, många medicintermer på latin. Men jag kan köra runt och lyssna på en talbok konstant i 13 timmar medan jag städar gatorna. Allteftersom lär man sig vad saker betyder så att man förstår.

Mats berättar om hur vete kommit att bli alltmer genmanipulerat och ohälsosamt. Han är glad över att hans kor lever på gräs.

- Mina kor äter inte spannmål, de äter bara gräs. Förhoppningen är att det blir bra kött då. Gräs känns bättre än spannmål, det känns som att man sysslar med rätt saker.

När Mats tänker på framtiden önskar han att det var enklare att producera och sälja till en nära marknad. Idag är det, i och med kommunens upphandlingsavtal, omöjligt att producera för annat än massproduktion. Mats förklarar att dagens bonde måste leverera till stora koncerner såsom ICA:s centrallager.

En lastbil full med kött

Hade de strukturella villkoren för Göteborgs bönder sett annorlunda ut hade han gärna levererat kött till exempelvis Bergums skola som ligger några kilometer bort. Men som det ser ut idag hade det krävts att han skickade iväg en långtradare fylld med kött om dagen. Inte ens om bönderna i området hade gått samman hade detta varit möjligt, berättar Mats.

- För att barnen på Bergums skola ska kunna äta kött i bamba från kor som betar ett par ängar bort krävs att jag kan erbjuda både kött, fläsk och fågel. Dessutom behöver jag producera så mycket att jag kan leverera till en hel region.

- Det är ju bara så det är. Alla ska ha allt och med stor valfrihet. Vi har visserligen blivit
mer rationella och har fått billigare priser i våra mataffärer, men ibland kan jag tänka att det kanske har gått lite för långt.

Mats Torwald är en av flera som finns med i den utställning som Stadslandet visar i sommar på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar. Där kan du få mer information om arbetet med Stadslandet. Du kan också hämta en informationsfolder genom att klicka här.

Nordost kan bli föregångare

Nordost har chansen att bli föregångare när det gäller grön affärsutveckling. Illustration: Maria Kask.

- Nordöstra Göteborg har chansen att bli föregångare när det gäller grön affärsutveckling, säger Dan Melander som är ansvarig för förstudien Stadslandet. I nordost finns både stad och land. Stora delar är ren landsbygd, endast några hållplatser från stadens centrum.

I nordost finns människor, föreningar och företag med kunskaper om naturbruk, djur, livsmedel och hantverk från hela världen. Här finns gott om natur- och kulturresurser som krävs för grön affärsutveckling. Det är en av de snabbast växande näringarna i många av världens storstäder, även om det fortfarande är ganska nytt i Sverige.

Grön affärsutveckling handlar om att hitta nya och hållbara sätt att använda naturen omkring oss. Om en grön och socialt hållbar utveckling.

På sikt kan det leda till en vackrare stad med mer levande miljöer, nya företag, fler jobb och en hållbar utveckling för hela Göteborg.

Text: Inga-Lisa Adler och Cajsa Malmström     Foto: Inga-Lisa Adler     Illustration: Maria Kask

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »