Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Grönt Interconnected på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Konst, kultur, design, närodlat och lokalt konsthantverk möts under två dagar, 14-15 september, på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

– På lördagen blir det interkulturella möten i grönsakslandet! Vi kopplar upp oss till Holland och England för att få inspiration av både forskning och praktik, säger Peter Rundkvist, kulturkoordinator på Utveckling Nordost.

Utveckling Nordost har arrangerat flera ”Interconnected” där kulturaktörer av olika slag haft möjlighet att träffas, mingla och knyta kontakter. Dessutom ingår att personer medverkar via Skype i samtal mellan nordost och andra delar av världen.

– Den här gången vill vi sammanföra människor som arbetar med konst, kultur, design och olika gröna projekt och aktiviteter. Det kan bli en spännande diskussion om vilken betydelse som exempelvis design och arkitektur kan ha för hållbara jobb eller vad närodlat innebär socialt i en stadsdel, säger Peter Rundkvist, som samarbetar med förstudien Stadslandet inom Utveckling Nordost om Grönt Interconnected.

– Och en mer naturlig plats för ett arrangemang med det här temat än Lärjeåns Kafé & Trädgårdar finns väl knappast, påpekar han.

Många exempel i världen

Runt om i världen finns många exempel på hur kultur, konst och närodlat kan utvecklas tillsammans.

Professor Giep Hagoort vid den konstnärliga fakulteten vid universitetet i Utrecht, Holland, deltar i ett Skype-samtal under lördagen. Han forskar om kreativa näringar och stadsnära odling och har även arbetat med EU:s nya program för den kulturella och kreativa sektorn, kallat Kreativa Europa.

I England är ”Bondens marknad” stort och Julie Brown från Hackney, London, samt Dorothy Greaves från Bristol kommer att utifrån sina respektive städer beskriva vad bondens marknad, närodlat och stadsodlingar betyder där.

Mycket på gång i Göteborg

På programmet finns också Ulf Kamne, ordförande (MP) i fastighetsnämnden, som ska prata om vad vi kan göra med Göteborgs gröna ytor, och Pär Svensson från designbyrån Stylt Trampoli. Hans ämne är ”Way Cup - hållbar design för ett grönare Göteborg”. Way Cup är ett av många kaféer och restauranger i Göteborg som satsar på ekologiskt och närodlat.

– Det startar så många nu med den profilen att det som odlas inte räcker till. Här finns möjligheter för fler odlare att göra affärer, menar Peter Rundkvist.

Invigning av stadsodling vid Lärjeån

Grönt Interconnected äger rum som en del av Göteborgs Odlingsdagar. På söndagen fortsätter programmet med seminarier och workshops om bland annat biodling, stadsodling och att odla klimatsmart och ekologiskt.

Då invigs också det nya stadsodlingsområdet vid Lärjeåns Kafé & Trädgårdar som drivs av Lärjeåns trädgårdars odlarförening. Föreningen har 36 odlingslotter som är 25 kvadratmeter vardera. Många har anmält intresse för att hyra en odlingslott.

– Det är jätteroligt att intresset är så stort! Odlingsområdet har blivit jättefint med bänkar, redskapsbod och fruktträd, säger Pernilla Svebo Lindgren, VD för Vägen ut! kooperativen och ordförande i odlarföreningen.

Under hösten är det dags att förbereda för vårens odlingar, genom att hålla efter ogräs och kanske plantera buskar.

– Vi har märkt inom förstudien Stadslandet att det finns så mycket kunskap om odling och växter bland de boende i Angered. Det är en rikedom som bör tas tillvara, säger Peter Rundkvist.

Marknad för odlare

Under odlingsdagarna pågår också en marknad öppen för odlare som vill sälja närproducerade varor. Serveringen på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar är förstås också öppen för den som är sugen på ekologiskt fika.

Göteborgs Odlingsdagar arrangeras av en rad olika aktörer: Angered Bergum och Gunnareds församlingar, Blå Stället, Bilda, Diakonia, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad – stadsnära odling, Global picnic, Omställning Göteborg, Studiefrämjandet, Sustainable food in urban communities, Svenska kyrkan, Utveckling Nordost - Stadslandet Göteborg och Vägen ut! Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

Klicka här för att hämta programmet för Grönt Interconnected i pdf.

Klicka här för att läsa hela programmet för Göteborgs Odlingsdagar. 

Text: Elisabeth Gustafsson

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »