Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Gott nytt år!

Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling har genomförts i nordöstra Göteborg 2011-2013 tack vare alla som engagerat sig.
Utveckling Nordost önskar Gott Nytt År!

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »