Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Dags för nästa steg

Projekt Utveckling Nordost avslutades 2013 - men Utveckling Nordost lever vidare!   Under 2014 har bolaget undersökt möjligheterna att ansöka om medel till nya satsningar. Under 2015 kommer en långsiktig strategi att tas fram och dessutom kommer flera ansöknaingar om nya EU-projekt att lämnas in.

Klicka här för att se informationsfilmen om projektet som producerats av filmarna Carl-Pontus Hjorthén och Martin Jönsson, Svenska Grammofonstudion.

Utveckliong Nordost blir en del av BRG

Under 2015 kommer Utveckling Nordost med största sannolikhet att bli en avdelning inom Business Region Göteborg (BRG).

Bolaget kommer att jobba vidare med hållbar stadsutveckling, näringslivs- och destionationsutveckling samt utveckling av den kulturella och kreativa sektorn. Projekt Stadslandet och arbetet för grön hållbar affärsutveckling mellan stad och land fortsätter.  

 

Nya idéer och satsningar

Under 2015 arbetar bolaget vidare med att ansöka om EU-medel till nya satsningar i nordost.

Har du idéer eller tips så kontakta oss gärna via epost till kontakt@utvecklingnordost.se

Text: Peter Rundkvist

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »