Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Var med och påverka Hammarparken!

Tillsammans har vi chansen att göra Hammarparken till ett område som fler använder och har glädje av. Hur vill du att vår gemensamma Uteplats ska se ut? Välkommen med dina idéer till – en dag med mat, musik, skattjakt och mycket annat!

Förr var Hammarparken ett aktivt område där många möttes och umgicks. Här fanns bland annat en liten gård med djur som var populär bland barnen. Med tiden har det stora grönområdet blivit allt tystare och tommare. Idag är det en offentlig miljö som inte används särskilt mycket.  

- Nu vill vi ändra på detta så att det blir en plats som fler kan ha glädje av, säger utvecklingsledare Viveka Nordh från SDF Angered som arbetar med bland annat medborgardialog i stadsutvecklingsprojektet Utveckling Nordost. Och det vill vi göra tillsammans med alla som bor och verkar i Hammarkullen – det handlar ju om gemensamma ytor! Det är jätteviktigt att finna bra metoder där alla medborgare kan vara med och påverka vad vi ska göra med våra offentliga miljöer.

Pål Castell, forskare och lärare på Centrum för Urbana studier i Hammarkullen.

Under sommaren har sex ungdomar undersökt hur parken och andra offentliga miljöer i Hammarkullen används. De har i sitt sommarforskningsprojekt fått handledning av Pål Castell som är forskare och lärare på Centrum för Urbana studier i Hammarkullen. 

– Poängen är att parken har förlorat den funktion den hade från början och frågan är vad vi som medborgare kan och vill göra åt det, säger Pål Castell.

– Ungdomarna här är en viktig grupp. Det har varit roligt med all energi, alla initiativ och bra diskussioner. Frågor som ”Vem är jag i samhället” och ”Vem formar Hammarkullen” har tagits upp. Det är viktigt för oss alla att fundera över vår egen roll i samhället och vad vi vill bidra med.

 Sima Halabjayi, Ali El Rinawi, Musse Drayd Fuad. Saida Abdullahi, Sarwar Natid Bekas Mezori, Pål Castell, Zhela Shtab.

Sommarforskningsprojektet har pågått under tre veckor då ungdomarna haft fria händer att ta fram frågor. De sex 16-åringarna har bland annat pratat med personer som bor och rör sig i området och de har även gjort observationer i Hammarparken.

– Det har varit roligt att arbeta i sitt eget område, säger Saida Abdullahi.

–Mest intressant har varit att diskutera hur vi kan utveckla och förändra Hammarkullen, berättar Ali El Rinawi.

– Jag har aldrig sett på Hammarkullen på det här sättet tidigare. Det ska bli kul att se vad som kommer fram på Uteplatsdagen den 19 augusti, säger Sima Halabjayi. Ungdomarnas undersökningar kommer att presenteras den 19 augusti vid Uteplatsens Idéfest. 

Hammarkulleungdomarnas undersökning är en del av ett lokalt utvecklingsprojekt som prövar nya sätt att utveckla den offentliga miljön. Målet är att boende och verksamma i Hammarkullen gemensamt tar fram förslag, som sedan ligger till grund för byggnationer.

Utvecklingsledaren Viveka Nordh välkomnar alla till Uteplatsens egen Idéfest den 19 augusti i Hammarparken i Hammarkullen.

– Det är en spännande tid som ligger framför oss, säger utvecklingsledaren Viveka Nordh.

– Den 19 augusti sparkar vi igång. Bland annat har vi en utställning med tidigare förslag, foton och en ”post-it-vägg” där fria tankar och idéer kan skrivas. Det blir diskussioner kring parkens användning, där alla är välkomna att delta och föra fram egna tankar och idéer. Och alla barn får gå på detektivuppdrag eller skattjakt i parken. Musik och mat blir det förstås också. Vi hoppas på en fin dag och att alla Hammarkullebor kommer till Hammarparken!

Mellan den 19 augusti och 1 oktober ska ritningar på den nya Hammarparken tas fram.

Text: Helena Bäckhed
Foto: Mats Udde Jonsson

Det här händer i arbetet med Uteplatsen i Hammarparken

19 augusti: Uteplatsdagen i Hammarparken.

28 augusti: Workshops om utformningen av Hammarparken. Alla som vill delta och vara med att påverka är välkomna att anmäla sig.

2 september: Workshops om utformningen av Hammarparken. Alla som vill delta och vara med att påverka är välkomna att anmäla sig.

15 september: Återkoppling där arkitekterna visar vad de kommit fram till utifrån förslagen som tagits fram under de två dagarna med workshops.

19-20 september: Detaljerad workshop med sydafrikanska konstnären och arkitekten Carin Smuts, känd för att arbeta med kollektiva designprocesser. Arkitekter fogar sedan ihop till ett förslag.

5-6 oktober: Utställning med det färdiga förslaget.

Kontakt:
Du som har förslag, men som inte kan vara med den 19 augusti, kan kontakta utvecklingsledaren Viveka Nordh genom att skicka ett mejl till viveka.nordh@angered.goteborg.se

 

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »