Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Kulturen tar plats i nordost

Nästa år slår dörrarna till ett nytt och fräscht kulturhus upp. Marcus Fritsch och de andra i nybildade Blå Ställets Vänner ser fram emot att vara med och forma kulturlivet i Angered.
Här kan du också läsa om arbetet med Kulturhus Bergsjön och hämta hela bilagan i Metro om kultur och näringsliv i nordost.

Ombyggnaden av Blå Stället är den största investeringen inom Utveckling Nordost. Kulturhuset får nya entréer, en utställningshall och ett nytt kafé. Under tiden som det byggs och borras pågår Blå Ställets aktiviteter för fullt, med filosofihörna på Angereds bibliotek, föreställning för barn på Angered Arena, författarfrukost, samhällsprogram och musikkafé på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

Samtidigt pågår arbetet med att göra nya Blå Stället till ett levande och inspirerande kulturhus.
Till våren beräknas kulturhuset stå klart och efter sommaren blir det en stor invigning. Vill du veta mer om kulturlivet i Angered och Blå Stället – besök www.goteborg.se/blastallet

En fantastisk mötesplats

Blå Stället är en arena för det offentliga samtalet, här får den som vill komma till tals. I dialog med angeredsborna utvecklar Blå Stället innehållet i programmet. Tillsammans har man bildat Blå Ställets Vänner, där Marcus Fritsch är en av flera drivande personer.
– I Angered finns människor och kunskaper från hela världen och Blå Stället är en fantastisk mötesplats. Det är så enkelt att gå på i gamla hjulspår, men här möter man folk med olika erfarenheter som kan utmana ens tankar, säger Marcus Fritsch.
Även runt Blå Stället händer mycket. Angered Arena och Lärjedalens Kafé & Trädgårdar ordnar olika evenemang, och i Angereds stadspark växer en ny mötesplats fram. Parken får en utflyktslekplats med cirkustema, utegym, boulebana och picknickplatser.
Två nya skulpturer har placerats i parken, som också är en utmärkt plats för stora arrangemang. Invigning av Angereds stadspark sker lördag 14/12 med ljus och värme i luciamörkret.

Kulturhus Bergsjön invigs 2018

Nytt kulturhus i Bergsjön

Bibliotek, biograf, utegym, möteslokaler och en scen. Önskemålen om vad Kulturhus Bergsjön ska innehålla är många. Men framförallt vill bergsjöborna ha en mötesplats.

Det dröjer ännu några år innan Kulturhus Bergsjön finns som en faktisk byggnad på Rymdtorget, men arbetet är i full gång.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade förra våren att Göteborg ska få ett nytt kulturhus och att det ska ligga i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg har fått uppdraget att leda arbetet.

Nu pågår utredning om både innehåll och placering på Rymdtorget. Ett bra underlag är alla förslag och idéer som samlats in genom möten, förslagslådor och e-post.

- Det tydligaste önskemålet som framkommit är att ha en plats att vara på. En plats där man kan uttrycka sig, upptäcka nya saker och möta andra, säger projektledaren Per Ottosson.

Just nu ser det ut som att Göteborgs nyaste kulturhus kommer att stå klart för invigning 2018.

- Det kommer att bli en plats som är spännande för hela Göteborg, säger Per Ottosson.

Klicka här för att hämta hela bilagan i Metro om kultur och näringsliv i nordost:: Nordost i fokus

Text: Helena Bäckhed      Bild: Lisa Irvall

 

 


 

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »