Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Kompani 415 nu på Kviberg

Ett tjugotal företag och föreningar flyttar in i den gula villan på Kviberg som bland andra Utveckling Nordost arbetat med för att skapa en samarbetsplats.

Huset har nu fått ett namn - Kompani 415 - och de flesta företag och föreningar som flyttar in drivs av kulturaktörer.

Här får de tillgång till vackra lokaler och nätverk till en inte alltför hög kostnad, de kan också dela gemensamma ytor och kontorsutrustning med varandra.

Många har anmält sitt intresse. Så fort hyresavtalet är klart med Higab bestämmer de ansvariga vilka av dessa som får flytta in.

Läs mer om arbetet med samarbetsplatsen här.

Klicka här för att få mer information om Kompani 415.

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »