Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

150 idéer om Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

En rad förslag och idéer har kommit in om Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Lokaler att hyra eller låna, en scen, film och bio, kafé, aktiviteter för barn, klädotek och läxhjälp är några exempel. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg vill gärna få in ännu fler tankar och hälsar alla välkomna till ett nytt möte på stadsmuseet den 10 april.

Sedan februari har stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg samlat in förslag och idéer om innehållet i Göteborgs nya kulturhus som ska byggas i Bergsjön. Hittills har 150 förslag och idéer kommit in via synpunktslådor, e-post och tre öppna möten för allmänheten som hållits i Bergsjön.

− Många är glada över att Göteborg ska få ett nytt kulturhus i Bergsjön och har hört av sig till oss med förslag och idéer, säger Eeva Bolin, sektorschef för kultur och fritid i Östra Göteborg.

− Det har varit bra uppslutning på de möten vi haft hittills i Bergsjön. Intresserade invånare och kulturarbetare har kommit från hela staden tillsammans med personer som är engagerade i frågan sedan tidigare.

Allt ifrån teaterscen till äventyrslekplats utomhus

Bland de 150 förslag som kommit in finns några saker som återkommer. Ett tydligt behov är olika former av lokaler att hyra eller låna. Det handlar om rum för exempelvis kurser eller möten, arbetsrum och ateljéplatser, kreativa verkstäder, keramik- och skulpturverkstad samt samlings- och festlokal. En bra scen efterfrågas av många för teater, musik och debatt. Flera önskar en inriktning på film och bio. Ett bra kafé och mötesplats lyfts fram av många som en viktig del av ett levande kulturhus liksom aktiviteter för barn.

Andra exempel på förslag som kommit in är berättarcentrum, inriktning på rymden och på radio, en museidel, ett galleri, centrum för interkulturell kommunikation, konfliktlösning, folkkök, klädotek, läxhjälp, pianokafé och en äventyrslekplats utomhus.

− Att bygga ett kulturhus är en lång och komplicerad process som kräver att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad arbetar tillsammans, säger Eeva Bolin. Insamlingen av förslag och idéer från allmänheten är ett viktigt underlag för att kunna gå vidare och besluta om innehållet och inriktningen för det framtida kulturhuset.

Nästa träff blir på stadsmuseet

Nästa träff blir onsdagen den 10 april kl. 17.30 i stadsmuseets foajé. Alla som är intresserade av arbetet med det nya kulturhuset är välkomna.  Inför mötet finns en uppdaterad sammanställning av de förslag och idéer som hittills lämnats  på www.goteborg.se/kulturhusbergsjon.

− Det nya kulturhuset är viktigt för hela staden. Därför håller vi ett möte på en plats i centrala Göteborg denna gång. Alla är välkomna att tycka till om de förslag som redan kommit in och att bidra med egna förslag och idéer. Allas synpunkter är värdefulla för att kulturhuset ska bli så bra och välbesökt som möjligt.

Under maj ska stadsdelsnämndens politiker bjuda in till dialogmöten om innehållet i det framtida kulturhuset. Därefter ska ett lokalprogram tas fram för att bestämma hur ytorna i huset ska disponeras. Parallellt pågår arbetet med att bestämma vilken plats kulturhuset ska ligga på. De platser som man kommer att titta på är olika lägen vid Rymdtorget och Komettorget. Målet är att första spadtaget för bygget ska kunna tas år 2014.

Följ arbetet med Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön på;

www.goteborg.se/kulturhusbergsjon

www.facebook.com/kulturhusbergsjon

www.twitter.com/KHBergsjon

Läs tidigare artikel om kulturhuset här.

Text: Lovisa Rodhe     Illustration: Ekta

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »